استاد حقوق دانشگاه راتگرز، گری فرانسیون، نظرات رادیکالی دربارۀ حقوق حیوانات دارد. او می‌گوید حقوق حیوانات تا حد زیادی بی‌معنی شده است و این وضعیت ناشی از نظرات پیتر سینگر است که عموماً او را پدر جنبش حقوق حیوانات می‌نامند. سینگر استفادۀ انسان از حیوان را فی‌نفسه رد نمی‌کند؛ او تنها به رنج‌کشیدن حیوان توجه می‌کند. اما به‌عقیدۀ فرانسیون، وقتی دربارۀ حقوق حیوانات صحبت می‌کنیم، در درجۀ اول دربارۀ یک «حق» صحبت می‌کنیم: حقِ دارایی کسی نبودن. براین‌اساس، نگهداری، پرورش و حتی مهربانی با حیوانات نیز غیراخلاقی است.

 آیا کشتن حیوانات اخلاقی است؟

مددکاری اجتماعی| در کشورهای غربی عموما مردم با کشتن حیوانات مشکلی ندارد. مشکل آنها این است که حیوانات هنگام نگهداری و ذبح درد و رنجی متحمل نشوند. تا زمانی که ما حیوانات را به نحوی «انسانی» نگهداری و ذبح کنیم هیچ کار اشتباهی انجام نداده ایم. نمونه قابل توجهی از این عقیده را می توان در خصوص نگهداری سگ و گربه مشاهده کرد، این حیوانات در فرهنگ غرب جایگاه به خصوصی دارند. اگر کسی سگ یا گربه ای را آزار بدهد، مردم پوستش را می کنند. اما سگها و گربه های ولگرد زیادی هر روزه در پناهگاه های حیوانات با تزریق ماده ای کشنده کشته می شوند و تا زمانی که این کار توسط یک متخصص، به درستی انجام شود و حیوان هیچ رنجی را متحمل نشود، مردم هیچ اعتراضی نمی کنند.

به گزارش مددکاری اجتماعی به نقل از ایان، چرا فکر می کنیم که کشتن حیوانات به خودی خود به لحاظ اخلاقی اشتباه نیست؟ چرا فکر می کنیم که مرگ، آسیبی به حیوانات نمی زند؟

تا قبل از قرن ۱۹ حیوانات اغلب به عنوان یک شیء محسوب می شدند. نحوه استفاده ما و شیوه نگهداری از آنها به هیچ وجه از نظر اخلاق و قانون یک مسئله به حساب نمی آمد. مردم در آن دوره تعهداتی در خصوص حیوانات داشتند، تعهداتی نظیر این که نباید به گاو همسایه آسیب رساند، اما این تعهدات در واقع مربوط به همسایه به عنوان صاحب گاو بود نه خود گاو.

اینکه می گوییم ما حیوانات را همانند اشیاء در نظر می گرفتیم به این معنی نیست که معتقد بودیم آنها را نسبت به محرکات خارجی هیچ نوع احساسی ندارند یا به لحاظ ذهنی دارای هیچ نوع  آگاهی نبودند و دچار درد و رنج و اضطراب نمی شدند. اما با این همه معتقد بودیم که می توان این واقعیت ها را نادیده گرفت زیرا حیوانات در درجه ای پایین تر از ما هستند. ما معتقد بودیم که ما می توانیم فکر کنیم، اما آنها چنین توانایی ندارند. فکر می کردیم که ما می توانیم از نمادها برای ارتباط با یکدیگر استفاده کنیم ولی آنها نمی توانند.

در قرن ۱۹ یک تغییر پارادایمی (الگویی) رخ داد و نظریه دفاع از حقوق حیوانات به وجود آمد. در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه به موازات تغییرات بزرگ در نحوه تفکر، نگاه به حیوانات به مثابه یک شیء کنار گذاشته شد و این ایده که حیوانات دارای ارزش اخلاقی هستند، جای آن را گرفت. حقوقدان و فیلسوف برجسته موثر در این تغییر پارادایمی جرمی بنتام بود، کسی که در سال ۱۷۸۹ استدلال می کرد که اگرچه یک اسب یا سگ بالغ بیش از کودک انسان قادر به رفتار معقول و ایجاد ارتباط هستند اما «سوال این نیست که آیا آنها قادر به تفکر هستند یا نه؟ و یا آیا آنها قادر به صحبت کردن هستند یا نه؟، بلکه مسئله این است که آیا آنها درد می کشند یا نه؟»

بنتام مدعی بود که حیوانات به لحاظ شناختی با انسان ها فرق دارند، یعنی ذهن آنها با ذهن ما تفاوت دارد، اما این به آن معنا نیست که رنج کشیدن شان به لحاظ اخلاقی مهم نیست. او معتقد بود همانطور که نمی توانیم به لحاظ اخلاقی رنج بردگان را به دلیل رنگ پوستشان نادیده بگیریم به همین نحو هم نمی توانیم به حیوانات به خاطر گونه شان آسیب وارد کنیم.

اما بنتام به همان شدت و حدتی که از براندازی سنت برده داری حمایت می کرد، از توقف استفاده از حیوانات به عنوان منابع مورد استفاده انسان حمایت نمی کرد. او معتقد بود تا زمانی که ما از حیوانات به خوبی نگهداری می کنیم، استفاده از حیوانات و کشتن آنها برای مقاصد انسانی به لحاظ اخلاقی هیچ اشکالی ندارد. به عقیده بنتام، حیوانات در زمان حال زندگی می کنند و نسبت به آنچه که در نتیجه مرگ از دست می دهند آگاهی ندارند. اگر ما آنها را بکشیم و بخوریم، «ما برای آنها بهترین هستیم، آنها هیچ وقت بدترین نیستند. هیچکدام از آنها آن پیش بینی های دراز مدتی که ما از سختی های آینده داریم را ندارند.» بنتام معتقد بود تا زمانی که ما حیوانات را به شیوه ایی نسبتا بدون درد بکشیم، واقعا به آنها لطف می کنیم. «اگر حیوانات به دست ما کشته نشوند بالاخره می میرند، در نسبت با مرگی که در طبیعت انتظار آنها را می کشد، ما آنها را سریعتر و با درد کمتری می کشیم… ما باید برای حیات آنها بدترین باشیم و آنها هیچ وقت برای مردن بدترین نیستند» به عبارت دیگر برای گاو فرقی نمی کند که ما او را بکشیم و بخوریم. آنچه برای او اهمیت دارد این است که ما چطور از او نگهداری می کنیم و چگونه او را می کشیم. تنها مسئله ای که برای او مطرح است این است که دچار درد و رنج نشود.

و این دقیقا همان چیزی است که اغلب ما امروزه به آن اعتقاد داریم. مسئله اصلی کشتن حیوانات نیست بلکه مسئله درد و رنج نکشیدن آنهاست. اگر ما برای حیوانات شرایطی را فراهم کنیم که یک زندگی به لحاظ عقلی خوشایند و یگ مرگ نسبتا بدون دردی داشته باشند، هیچ کار اشتباهی انجام نداده ایم. جالب توجه است که دیدگاه بنتام توسط پیتر سینگر تایید شده است. سینگر نظر خود را در مقالاتی در کتاب «آزادی حیوانات» در سال ۱۹۷۵ آورده که مبتنی بر نظریات بنتام است. سینگر ادعا می کند که «فقدان نوعی پیوستگی فکری» در حیوانات درک این مسئله را دشوار می کند که چرا کشتن یک حیوان «با ایجاد یک حیوان جدید که به همان اندازه زندگی خوشایندی خواهد داشت جبران نمی شود.»

به نظر ما این نگاه غلط است.

گفتن اینکه یک موجود دارای احساس (یعنی هر موجودی که محرکات بیرونی را احساس می کند) از مردن آسیب نمی بیند، واقعا عجیب است. حساسیت ویژگی ای نیست که بدون هدف تکامل پیدا کرده باشد. بلکه حساسیت ویژگی ای است که موجودات حساس را قادر می کند تا موقعیت های خطرناک و آنچه بقای او را تهدید می کنند را شناسایی کند. حساسیت وسیله ای برای جلوگیری از پایان زندگی است.

 

موجودات حساس به خاطر حساس بودنشان، تمایل به زنده بودن دارند؛ به این ترتیب ترجیح، خواست و میل آنها بر زنده ماندن است. ادامه زندگی یکی از خواسته های آنان است. بنابراین اینکه گفته شود موجودات حساس با مرگ دچار آسیب نمی شوند در واقع انکار این حقیقت است که تمایل موجود به بقاء نتیجه ویژگی حساسیت اش است. این نوع حرف زدن مثل این است که بگوییم که یک موجود دارای چشم، تمایلی به ادامه بینایی ندارد و یا اینکه از کور شدن آسیبی نمی بیند. حیواناتی که در تله ها گیر می کنند، دست و پایشان را از دست می دهند و در صورتی که بتوانند از این تله ها فرار کنند، باقی عمرشان را با مشقت و سختی ادامه می دهند.

سینگر معتقد است که «یک حیوان در مقابل چیزی که زندگی اش را تهدید می کند مبارزه می کند» اما او نتیجه می گیرد که این به آن معنا نیست که آن حیوان دارای یک پیوستگی فکری باشند که مستلزم خودآگاهی باشد. در مقابل این ادعا می توان پرسید که آیا تنها راهی که بتوان یک حیوان را خودآگاه دانست این است که مجموعه ای از احساسات از خود داشته باشد که ما معمولا به افراد بالغ نسبت می دهیم؟ مطمئنا یکی از راه های خودآگاهی همین است اما این تنها راه ممکن نیست. همانطور که دونالد گریفین، زیست شناس و یکی از مهمترین رفتارشناسان شناختی در قرن بیستم می گوید، انکار این واقعیت که حیوانات نوعی از خودآگاهی دارند یک حرف نامعقول است، چرا که این ادعا بر این فرض استوار است که حیواناتی که به لحاظ شناختی آگاه هستند باید نسبت به بدن و رفتار خود آگاهی داشته باشند، بنابراین باید نگاهمان را نسبت به بدن و رفتار آنها در نسبت با دیگر حیوانات تغییر بدهیم.

حتی اگر حیوانات آنطور که بنتام و سینگر فکر می کردند در یک «زمان حال دائمی» زندگی کنند، این به آن معنی نیست که آنها خودآگاه نیستند یا علاقه ای به ادامه حیات ندارند. حیوانات با این وجود هنوز نسبت به خودشان در هر لحظه از زمان آگاهی دارند و می خواهند که آن آگاهی را ادامه بدهند. آنها علاقه مند به رسیدن به لحظه بعدی آگاهی هستند. انسان هایی که دچار نوعی خاصی از فراموشی هستند ممکن است قادر به یادآوری خاطرات خود نباشند یا فهمی از آینده نداشته باشند، اما این به آن معنا نیست که آنها در هیچ زمانی خودآگاهی ندارند، یا پایان دادن به این آگاهی آسیبی به آنها نمی رساند.

حال زمان آن رسیده است که یک بار دیگر در مورد این موضوع فکر کنیم. اگر ما به کشتن حیوانات هر چند بدون درد، به عنوان یک مسئله اخلاقی نگاه کنیم، شاید این موضوع ما را وادار کند که بجای این که در مورد رفتار انسانی با حیوانات فکر کنیم، بیشتر در مورد این موضوع فکر کنیم که استفاده از حیوانات به لحاظ اخلاقی موجه است یا نه. حتی اگر فرض کنیم که حیوانات جز دارایی های ما باشند و ما معمولا تا آنجا که برای ما مقرون به صرفه باشد از آنها محافظت می کنیم، دستیابی به یک معیار انسانی در مورد نحوه نگهداری و ذبح آنها توهمی بیش نیست. بنابراین اگر ما موضوعات حیوانی را جدی بگیریم، آنوقت جدای از ملاحضات در مورد نحوه نگهداری و ذبح آنها، واقعا نمی توانیم از فکر کردن درباره استفاده اخلاقی از حیوانات اجتناب کنیم.

سه کلاهبردار که با اجاره خودروهای لوکس، آنها را می فروختند، سرانجام شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش گروه مددکاری اجتماعی ۲۰:۳۰؛  روز ۲۶ مردادماه شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری در کلانتری ۱۴۰ باغ فیض مطرح شد که در آن شخصی به قصد خرید شرایطی یک دستگاه خودرو سواری سوناتا به ارزش ۱۰۸ میلیون تومان از شهرستان به تهران آمده اما در زمان معامله و با وجود تحویل گرفتن خودرو مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع “کلاهبرداری” و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲ تهران ، پرونده  در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: از طریق سایت دیوار که آگهی فروش یک دستگاه اتومبیل سوناتا در آن منتشر شده بود، با خریدار خودرو بنام محمد  ۳۲ ساله  وارد مذاکره شدم ؛ پس از مذاکره پیرامون قیمت خودرو، از بندرعباس به تهران آمدم.

پس از رؤیت خودرو و توافق بر سر خرید شرایطی خودرو ، قرار شد که یک دستگاه خودرو پراید به ارزش ۲۰ میلیون تومان بابت بخشی از قیمت خودرو باشد و در ادامه قسمت دیگری از قیمت خودرو را نیز در قالب سکه طلا پرداخت کنم ؛ پس از تحویل دادن ۴۵ سکه تمام ، خودرو سوناتا به همراه کارت ماشین و کارت بیمه ی آن به من تحویل داده شد و قرار شد تا مابقی پول خودرو نیز در زمان انتقال سند خودرو و در داخل دفترخانه پرداخت شود اما در روز مقرر علیرغم تماس های مکرر،محمد   تلفن همراهش را خاموش کرده بود. در ادامه نیز مشخص شد که خودرو فروخته شده به بنده متعلق به شخص دیگری به نام مرتضی  است که مالک خودرو آن را طی قراردادی به محمد  اجاره داده اما او خودرو را فروخته است.

با شناسایی یک دفتر تجاری در منطقه باغ فیض که مالباخته برای انجام معامله ی ماشین به آنجا دعوت شده بود ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این دفتر توسط شخصی به نام علی اصغر  ۳۲ ساله  اجاره شده و ظاهرا در زمینه فروش و اجاره خودرو فعالیت داشته اما به صورت ناگهانی اقدام به تعطیل کردن دفتر کرده است .

همزمان با بررسی شواهد و دلایل بدست آمده که همگی نشان از همدستی “علی اصغر” و “محمد” داشت ، کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که “علی اصغر” و “محمد” طی چند قرارداد صوری که با مالکان خودروهای خارجی بسته بودند ، روزانه مبلغی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به مالکان حقیقی پرداخت کرده تا بدین شکل زمان بیشتری برای اقدامات مجرمانه شان فراهم  و در ادامه با انتشار آگهی فروش همان خودروهای اجاره ای در سایت دیوار و دیگر سایت های ویژه انجام معاملات، با سوء استفاده از مدارک ارائه شده از سوی مالکان خودروها ( کارت خودرو + کارت بیمه ) اقدام به انتشار آگهی همان خودروها با شرایط مناسب کرده و نهایتا با فروش این خودروها و دریافت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از محل دفترشان متواری شدند.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی تعداد دیگری از خودروهای معامله شده، مشخص شد تعدادی از این خودروها  در فاصله کوتاهی از زمان خرید سرقت شدند ؛ این در حالی بود که صاحبان اصلی خودروها از موضوع فروش  یا سرقت خودروها اطلاعی نداشتند.در ادامه مشخص شد متهمان پس از فروش خودرو به تعدادی از مالباختگان ، با بهره گیری از سیستم مکان یاب (GPS) خودروهای فروخته شده اقدام به شناسایی محل دقیق آنها کرده و در ادامه با سوئیچ یدک آنها را سرقت و به صاحبان اصلی شان بازتحویل داده اند.

در ادامه تحقیقات کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که تعدادی از صاحبان خودروها پس از مراجعه به دفتر کار متهمان در باغ فیض و اطلاع از تعطیلی دفتر ، با بهره گیری از سیستم مکان یاب (GPS) خودروهایشان به مالباختگان ( خریدار خودروها ) مراجعه  و با ارائه اسناد و مدارک ضمن اثبات مالکیت خودرو و بعضا با استفاده از سوئیچ یدک نسبت به تحویل گرفتن  یا برداشتن خودروهایشان اقدام کردند و مالباختگان نیز پس از مراجعه به دفتر متهمان اطلاع پیدا کردند که مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با انجام اقدامات ویژه پلیسی ، سرانجام محل تردد محمد در میدان صادقیه شناسایی و  او دستگیر شد. با دستگیری محمد، مخفیگاه علی اصغر نیز در فردیس شهرستان کرج شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد.

“محمد” و “علی اصغر” پس از دستگیری به کلاهبرداری به شیوه فروش مال غیر اعتراف و عنوان داشتند که عضو سومی نیز در گروه آنها حضور داشته و آن شخص کسی نبوده جز مرتضی ۳۰ ساله که در چند نوبت ، پس از انجام معامله و اطلاع دقیق از پرداخت پول از سوی مالباختگان به عنوان مالک حقیقی خودرو اقدام به گرفتن خودرو از یکی از مالباختگان کرده و در یک فقره نیز با استفاده از سوئیچ یدک اقدام به برداشتن خودرو و در حقیقت سرقت آن از کنار خیابان کرده بود که پیش از آن محل دقیق خودروها از طریق GPS شناسایی کرده بود.

نهایتا مرتضی نیز دستگیر و در همان اعترافات اولیه به همدستی و مشارکت در کلاهبرداری به شیوه فروش انواع خودروهای خارجی سانتافه ، سوناتا ، ماکسیما و … متعلق به سایر افراد اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی ، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،گفت : متهمان با قرار قانونی و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند ؛ از شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد بویژه در منطقه باغ فیض مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در منطقه جنت آباد – خیابان کبیری طامه مراجعه کنند.
منبع: میزان

۵ ادویه عجیب که می‌توان از آن‌ها بجای نمک و ترشی استفاده کرد

 

سرویس سبک زندگی فردا: همانطور که می‌دانید نمک و چاشنی‌های ترش و ادویه‌جات مختلف مزه غذا را چندین برابر خوشمزه‌تر می‌کنند، از این رو همه ما در حد امکان در آشپزی خود از انواع ترشیجات، نمک و فلفل، برای طعم‌دار کردن غذا بهره می‌‌بریم. در این مطلب سعی کرده‌ایم شما را با ۵ نوع ادویه که خود مخلوطی از دیگر مواد و ادویه‌ها است، آشنا کنیم تا با استفاده از آن با طعم واقعی برخی از ادویه‌ها بیشتر آشنا شوید. نمک بی شک مهمترین چاشنی هر غذایی است، اما استفاده بیش از حد این ماده غذایی می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری بر بدن ما وارد کند. از جمله مشکلاتی که نمک برای ما به وجود می‌آورد، فشار خون بالا است که این بیماری به راحتی می‌تواند باعث بروز سکته‌های مغزی و قلبی شود.

 

حال برای خوش طعم کردن غذا باید به فکر یک جایگزین مناسب باشیم. برخی ادویه‌ها در جهان وجود دارند که می‌توانند تا حدودی جانشین مناسبی برای نمک‌ها و ترشی‌ها باشند. اما در علم آشپزی روش‌هایی جایگزین دیگر نیز وجود دارد که شما می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید. جالب توجه‌ است که بدانید ادویه‌هایی وجود دارند که می‌توانند طعم غذا را فوق‌العاده خوش طعم و لذیذ کنند، بدون آنکه مشکل خاصی برای شما و خانواده‌تان به وجود آورند. شما می‌توانید با استفاده از ادویه‌های خاصی، احساس جوان بودن را در خود زنده کنید و از مزایایی بهداشتی این گونه ادویه‌ها بیشترین بهره را ببرید. ادویه‌هایی را که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شوید، خود از ترکیب چندین ادویه و مواد دیگر تهیه شده‌اند که قادرند غذای شما را بسیار خوش‌طعم کنند.

 

۵ ادویه عجیب که می‌توان از آن‌ها بجای نمک و ترشی استفاده کرد

۱. ادویه مخلوط، گرم مصالح (Garam Masala)

ادویه گرم مصالح از مخلوطی از ادویه‌جات به همراه ادویه کاری درست شده است. این ادویه تقریبا تمام ادویه‌های مفید از جمله فلفل برای کاهش فشار خون، دارچین برای تنظیم قند خون، دانه‌های رازیانه برای کاهش زمان هضم، میخک‌ها برای جلوگیری از تولید گاز در معده، بادیان ختایی یا (انیسون ستاره‌ای) برای نابودی نفخ شکم و همچنین جوز برای تقویت حافظه و آرامش را داراست. شما می‌توانید بعد از کباب کردن سیب زمینی، این ادویه را روی آن بریزید و سپس میل کنید. همچنین می‌توانید از این ادویه برای خوشمزه و خوش‌طعم کردن انواع کباب‌ها نیز استفاده کنید. حتی می‌توانید این ادویه را به همراه سیب زمینی پخته شده نیز میل کنید و از طعم و مزایای بهداشتی فراوان آن نهایت لذت و بهره ببرید. این ادویه می‌تواند با کدو تنبل پخته شده نیز سرو شود. همچنین این ادویه می‌تواند گرما و تندی خاصی به غذای‌تان ببخشد.

 

۵ ادویه عجیب که می‌توان از آن‌ها بجای نمک و ترشی استفاده کرد

۲. ادویه مخلوط هریسا (Harissa)

ادویه هریسا از افریقای شمالی سرچشمه می‌گیرد. این ادویه چسبناک را شما هم می‌توانید در بازار خریداری کنید و هم می‌توانید آن را در خانه تهیه کنید. فقط کافی است، مواد اولیه آن را از قبل، تهیه کرده باشید. این ادویه سرشار از ویتامین‌های A، C و B6 است که بسیار برای چشم مفید است. همچنین هریسا با دارا بودن آنتی اکسیدانی لیکوپن سیستم ایمنی را قوی کرده و با بیماری‌های سرطانی مبارزه می‌کند. به خاطر وجود فلفل قرمز در این ادویه متابولیسم سرطان در بدن متوقف می‌شود. زیره سیاه موجود در این ادویه می‌تواند مثل یک آنتی هستامین عمل کند. شما می‌توانید برای ساخت این ادویه از گشنیز، گوجه‌فرنگی، گلبرگ‌های گل رز و نعناع نیز استفاده کنید. مقداری سیر و روغن زیتون را نیز می‌توان به آن اضافه کنید. برای غذا‌های کبابی می‌توانید هویج و دیگر سبزیجات را به همراه این ادویه روی مواد غذایی که می‌خواهید کباب کنید، استفاده کنید.

 

۵ ادویه عجیب که می‌توان از آن‌ها بجای نمک و ترشی استفاده کرد

۳. ادویه مخلوط Shichimi Togarashi (ترکیبی از هفت مخلوط ژاپنی)

ادویه ژاپنی Shichimi منبع سرشاری از ویتامین‌ها به ویژه ویتامین B است. بیشتر طعم و مزه ادویه ژاپنی از این گونه ویتامین‌ها است. در ضمن وجود فلفل قرمز در این ادویه باعث می‌شود تا سم زدایی خوبی در بدن صورت گیرد. وجود کنجد سیاه و سفید در این ادویه می‌تواند شما را در مقابل انواع بیماری‌ها حفظ کند. این ادویه با دارا بودن مقداری سیر و تکه‌های مرکبات، در سالم ماندن شما نقش بسیار موثری را بازی می‌کند. شما می‌توانید این ادویه را به همراه سالاد، تخم مرغ، استفاده کنید. همچنین شما با استفاده گوجه فرنگی، به همراه ادویه می‌توانید آن را در مرغ، ماهی و حتی سیب زمینی مورد استفاده قرار دهید.

 

۵ ادویه عجیب که می‌توان از آن‌ها بجای نمک و ترشی استفاده کرد

۴. ادویه مخلوط Za’atar

ادویه مخلوط Za’atar یکی از ادویه‌جات اصلی در غذاهای مردم خاورمیانه است مردم این ناحیه از این ادویه به میزان فراوان در غذا‌های خود استفاده می‌کنند. وجود برخی مواد به همراه آویشن و دانه‌های کنجد در این ادویه باعث شده است تا با مصرف این ادویه بتوانید کلسترول بد بدن را از خود دور کنید. این ادویه ضد باکتریایی بسیاربالایی است، چرا که وجود پونه درون ادویه این ادویه چنین خاصیتی را به آن بخشیده است. شما می‌توانید این ادویه را درون ماست یونانی بریزید و میل کرده و از مزایای بهداشتی ماست یونانی به همراه این ادویه بهره کافی را ببرید. همچنین شما می‌توانید این ادویه را به همراه پنیر در وقت صبحانه میل کنید.

 

۵ ادویه عجیب که می‌توان از آن‌ها بجای نمک و ترشی استفاده کرد

۵. ادویه کاری

مددکاری اجتماعی ادویه کاری می‌تواند یک مددکاری اجتماعی کلاسیک باشد. ویژگی‌های طبیعی ادویه کاری عبارتند از: کاهش وزن و کاهش التهابات داخلی بدن، چرا که وجود زرد چوبه درون این ادویه باعث می‌شود که التهابات داخلی بدن کم شود. شما می‌توانید این ادویه را به همراه فلفل و سبزیجات معطر به سوپ اضافه کنید و آن را بخورید. شما می‌توانید ادویه کاری را به همراه غذاهای دریایی چون؛ میگو، ماهی و دیگر غذاهای دریایی میل کنید. این ادویه با رنگ زرد و روشنی که دارد، می‌تواند علاوه بر خوش‌طعم کردن غذا، رنگ زیبایی نیز به آن‌ها ببخشد.

 

 

وجود چنین ادویه‌های خوش طعم و خوشرنگی، در هر غذایی باعث می‌شود که کودکان جذب چنین غذاهایی شوند، چرا که کودکان از غذاهای رنگی بسیار استقبال می‌کنند. شما با استفاده از این ادویه‌ها می‌توانید سلامتی خود و خانواده تان را نیز حفظ کنید.

منبع: prevention

پایگاه خبری تحلیلی مددکاری اجتماعی (Entekhab.ir) :

سرمربی سایپا می‌گوید که پرسپولیس در دیدار برابر سایپا کار خاصی انجام نداده است.

به گزارش مددکاری اجتماعی، تیم‌های پرسپولیس و سایپا در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با پیروزی دو بر صفر سرخ‌پوشان به پایان رسید تا آن‌ها موقتا به صدر جدول رده‌بندی برسند.

دایی: پرسپولیس کار خاصی انجام نداد

علی دایی در نشست خبری پیش از این دیدار اظهار کرد: هر دو گل روی اشتباه ما بود. پرسپولیس کار خاصی انجام نداد. دقایق آخر نیمه دوم ما موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم. ما می‌توانستیم اشتباهات کمتری انجام دهیم. خطاها به نفع پرسپولیس بود. دقایق ۱۴ کامیابی‌نیا خطا انجام داد ولی به او کارت داده نشد و باید در نیمه دوم اخراج می‌شد.

  • تاریخ : ۹ام آبان ۱۳۹۶
  • موضوع : متن

روش های ساده برای تحکیم رابطه پس از ازدواج

هم اکنون در قسمت زناشویی از بخش پزشکی مجله آنلاین فارسی ها با روش های ساده برای تحکیم رابطه پس از ازدواج در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

روش های ساده برای تحکیم رابطه پس از ازدواج روش های ساده برای تحکیم رابطه پس از ازدواج

روش های ساده برای تحکیم رابطه پس از ازدواج

برای لذت بردن از زندگی زناشویی و محکم کردن پیمان ازدواج همیشه لازم نیست کار های سخت انجام بدهید .

در ادامه روش های ساده برای داشتن یک زندگی شاد و رضایت بخش را مشاهده کنید .

تشکر کردن

یک تشکر ساده تاثیر فوق العاده ای دارد .

به گونه ای که برخی افراد معتقدند بهترین راه برای ابراز دوست داشتن تشکر کردن است .

مهربانی کردن و قدر دانی کردن از تلاش هایی که شریک زندگیتان برایتان انجام میدهد را هرگز فراموش نکنید .

ایجاد سرگرمی جدید

شما به گفت و گو های جدید و بحث در مورد تجربه های جدید نیاز دارید .

نباید تبدیل به زوجی شوید که چون همه حرف هایتان را به هم زده اید اکثر اوقات حرفی برای گفتن نداشته باشید !

از این رو سعی کنید انجام کار های جدید را جدی بگیرید .

مبارزه با ترس

زندگی بدون هیچ بحث و دعوایی یک زندگی بی روح و بی تفاوت تلقی میشود .

مخالفت حتی گاهی میتواند سازنده باشد .

اما باید مسیر بحث را شفاف کنید و آن را به دور از داد و بیداد و توهین نگه دارید .

مسافرت رفتن

منظور از مسافرت یک سفر طولانی به مقصد خارج کشور نیست !

حتی یک سفر یک روزه در یک مکان نزدیک میتواند به عنوان یک تغییر ، روال زندگی را بهبود ببخشد .

توجه فعالانه

توجه نشان دادن به شریک زندگیتان نشانه ی اهمیت دادن شما به او و تقویت حس ارزشمند بودن در شریکتان است .

توجه صرفا به معنی گوش دادن نیست بلکه تمرکز روی صحبت و درک صحبت های طرف مقابل است .

گوش دادن به حرف های همسرتان حتی ماجرای روز مره اش ، احساسات متقابل زیادی را بین شما بوجود می آورد .

احیای شور و شوق اوایل ازدواج

گاهی شما از یک سری کار های کوچک دست میکشید که همین کار های کوچک برای دوام رابطه ضروری و کار ساز هستند .

آیا هنوز همسرتان را مرتب در آغوش میگیرید ؟

آیا هنوز برای استقبال از شوهرتان جلوی در میروید ؟

نوشته روش های ساده برای تحکیم رابطه پس از ازدواج اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

خبرگزاری مهر: رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با بیان اینکه اگر قانون «کاتسا» اجرایی شود برجام نقض می شود، گفت: پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی برای تجدیدنظر در همکاری با آژانس فردا ارائه می‌شود.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور با اشاره به احتمال اجرای قانون کاتسا (قانون جامع تحریم های ایران، روسیه و کره شمالی) از امروز توسط آمریکا اظهار داشت: این  قانون درصورت اجرایی شدن نقض صریح برجام است و جسم و روح برجام را با هم از بین می برد.

وی تاکید کرد: علاوه بر اینکه این قانون مخالف نص صریح برجام است، با بخش هایی از برجام هم که تاکید می کند کشورهای دخیل در توافق هسته ای باید با حسن نیت در جهت اجرای کامل آن تلاش کنند، مغایرت دارد.

رئیس کمیته هسته ای مجلس تصریح  کرد: در صورتی که قانون کاتسا که آمریکایی ها عنوان «مادر تحریم ها» را بر روی آن  گذاشته اند اجرایی شود، همه تحریم های هسته ای و غیرهسته ای از جانب کنگره و ریاست جمهوری آمریکا و نیز تحریم های شورای امنیت تجمیع می شود و دامنه و مصادیق افراد تحت تحریم گسترش می یابد.

ذوالنور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران باید در مقابل این مسئله اقدام متقابل و متناسب کند، گفت: در قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام که مهرماه ۹۴ به تصویب رسید، دولت مکلف به اقدام متقابل در صورت نقض برجام شده، اما مصادیق آن ذکر نشده و در واقع، یک حالت آتش به اختیار به دولت داده شده است.

دستورات روحانی، از جنس مقابله با «نقض برجام» نبوده است

وی تصریح کرد: اما واقعیت این است که آنچه تا به حال دولت در مقابل نقض برجام انجام داده از جنس اقدامات متقابل و متناسب نبوده؛ به عنوان مثال امریکایی ها قانون داماتو را به روز رسانی کرده و در قالب قانون «آیسا» تمدید کردند، اما در مقابل، آقای روحانی به وزیر خارجه دستور داد که این مسئله را از طریق مجاری قانونی دنبال کند و به رئیس سازمان انرژی اتمی هم دستور ساخت پیشران های هسته ای را داد.

رئیس کمیته هسته ای مجلس تاکید کرد: این کارها از جنس اقدام متقابل نبود، چراکه اگر دستور هم داده نمی شد، اولا وظیفه ذاتی وزارت خارجه بود که مسئله را پیگیری کند و ثانیا امکان ساخت پیشران هسته ای با وضعیت فعلی فراهم نیست.

ذوالنور در توضیح این مسئله گفت: پیشران هسته ای یعنی موتوری که با سوخت هسته ای کار کند؛ آیا در حال حاضر ما می توانیم پیشرانی بسازیم که با سوخت  هسته ای بالای ۳.۶۷ درصد کار کند؟ ما نمی توانیم، چون نه این سوخت را در اختیار داریم و نه طبق برجام اجازه غنی سازی بالای این میزان را داریم.

وی ادامه داد: در قانون مصوب اخیر مجلس که با عنوان مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه امریکا تهیه شد، مصادیق برخورد با طرف مقابل روشن شده و برای قوه قضاییه، قوه مجریه و مجلس تکالیفی تعیین شده است که از جمله آنها برخورد متقابل با نیروهای مسلح امریکا و بلوکه کردن اموال و دارایی های امریکایی در اختیار ما بوده است.

پیشنهاد تجدیدنظر در همکاری با آژانس فردا در صحن مجلس ارائه می شود

رئیس کمیته هسته ای مجلس با اشاره به تهیه گزارش شش ماهه سوم اجرای برجام از سوی این کمیته و قرائت آن در جلسه علنی فردای مجلس اظهار داشت: در این گزارش که متفاوت از گزارش های قبلی است، پیشنهاد جدیدی ارائه شده است.

ذوالنور در توضیح این پیشنهاد گفت: در حال حاضر ما فراتر از NPT با آژانس همکاری داریم و پروتکل الحاقی را نیز به صورت داوطلبانه به اجرا درآورده ایم؛ بنابراین اگر قرار باشد نتوانیم از برجام استفاده کنیم و در مقابل تحریم ها اضافه شود باید در روند همکاری با آژانس تجدیدنظر کنیم و دسترسی هایی را که ممکن است منجر به شیطنت شود، محدود کنیم و در اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی هم تجدیدنظر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه علنی فردا، علاوه بر قرائت گزارش شش ماهه سوم اجرای برجام، نماینده دولت نیز صحبت می کند و شش نفر از نمایندگان نیز درباره گزارش کمیسیون امنیت ملی و پیشنهاد ارائه شده اظهار نظر خواهند کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره آینده اجرای برجام توسط ایران در صورت اجرایی شدن قانون کاتسا باتوجه به موارد متعدد نقض برجام و بند دوم فرمان رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: مجلس می تواند در این رابطه ورود کرده و تصمیم گیری کند، اما هیات عالی نظارت بر اجرای برجام باید در این خصوص تصمیم گیری نهایی را انجام دهد.

مددکاری اجتماعی :

روز آینده رقابت های لیگ هفدهم با برگزاری ۵ مسابقه برگزار می شود و بار دیگر این مسابقات جهت انجام دو دیدار دوستانه تیم ملی تعطیل می شود.


کارلوس کی روش این روزها در مرکز ملی فوتبال ایران در صدد مهیا کردن شرایط اردوهای پیش رو تا جام جهانی است و از روز چهارشنبه ملی پوشان تیم های مختلف را در اختیار می گیرد تا آنها را برای دو دیدار دوستانه برابر پاناما و ونزوئلا آماده کند.


سرمربی پرتغالی تیم ملی امروز در تمرین تیم ملی جوانان که به تازگی از قطر بازگشته اند حضور پیدا کرد و دقایقی در حضور پورغلامی سرمربی تیم با آنها گفتگو کرد تا با روحیه بالاتری وارد رقابت های مقدماتی آسیا شوند.

 

  • تاریخ : ۹ام آبان ۱۳۹۶
  • موضوع : متن

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ حامد زمانی مرگ بر آمریکا

هم‌اکنون برای شما کاربران آهنگ مرگ بر آمریکا با حامد زمانی رضایی را با متن و دو کیفیت 320 و 128 آماده کرده ایم

Download New Song By : Hamed Zamani – Marg Bar Amrica With Text And Direct Links In Upmusic

854651 450x426 دانلود آهنگ حامد زمانی مرگ بر آمریکا

متن آهنگ مرگ بر آمریکا حامد زمانی

♪♪♫♫♪♪♯
مرگ بر تازیانه ها … تازیانه های بی امان به گرده های بی گناه بردگان
مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه با سقوط علم از آسمان♪♪♫♫♪♪♯
مرگ بر کشتن جوانه ها
مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها
مرگ بر فساحت دورغ♪♪♫♫♪♪♯
مرگ بر سیم های خاردار و کشتزارهای مین
مرگ بر گورهای دسته جمعی و بند های انفرادی زمین
مرگ بر بریدن نفس .. مرگ بر قفس .. مرگ بر شکوه خارو خس .. مرگ بر هوس .. مرگ بر حقوق بی بشر .. مرگ بر تبر شراره های شر♪♪♫♫♪♪♯
مرگ بر سفارت شنود
مرگ بر کودتای دود … زنده باد زندگی او … زنده باد زندگی من ، تو ، ما … یک کلام مرگ بر آمریکا
مرگ بر بریدن نفس .. مرگ بر قفس .. مرگ بر شکوه خارو خس .. مرگ بر هوس .. مرگ بر حقوق بی بشر .. مرگ بر تبر شراره های شر
مرگ بر آمریکا … مرگ بر آمریکا… مرگ بر آمریکا♪♪♫♫♪♪♯
مرگ بر ابولهب یزدید و شمر و ابن سعد مرگ بر زاده زیاد … بگو بلند
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات … قطع آب … مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب
مرگ بر قتل خنده های روشن علیرضا♪♪♫♫♪♪♯
مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات آرمیتا
یک کلام … مرگ بر آمریکا

♪♪♫♫♪♪♯

حامد زمانی مرگ بر آمریکا

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ حامد زمانی مرگ بر آمریکا

بعد از خوردن غذا تغییراتی در سیستم گوارشی فرد رخ می‌دهد که نیاز به زمان برای هضم غذا دارد. یادتان باشد بلافاصله بعد از خوردن غذا چند کار را هرگز انجام ندهید.

مددکاری اجتماعی| بعضی وقت‌ها انسان‌ها در اثر ناآگاهی اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند که شاید به قیمت جانشان تمام شود. اما اگر با کمی دقت و مطالعه به علت این اتفاقات پی ببریم دیگر برای خودمان حادثه ایجاد نخواهیم کرد.

 

به گزارش مددکاری اجتماعی؛ شده تا به حال به این فکر کنید چرا بعضی افراد زیاد دچار بیماری‌های معده و روده می‌شوند، یا مدام شکمشان نفخ دارد و ناگهانی در خواب سکته می‌کنند. این اتفاقات می‌تواند در هر شرایطی برای انسان‌ها بیفتد اما بعضی کارها این حوادث را تشدید می‌کند.

اگر این گزارش را بخوانید شاید کمی در ترک عادتهای بد به شما کمک کند.

بعد از خوردن غذا تغییراتی در سیستم گوارشی فرد رخ می‌دهد که نیاز به زمان برای هضم غذا دارد. یادتان باشد بلافاصله بعد از خوردن غذا چند کار را هرگز انجام ندهید.

۱. حمام رفتن:  بعد از غذا باعث اختلال در هضم غذا می‌شود. حمام کردن خون رسانی را به اجزای حرکتی مانند دست و پا بیشتر می‌کند و خون لازم برای انجام عمل هضم غذا به معده نمی‌رسد. شاید شنیده باشید که می‌گویند بعد از غذا حمام نکنید چون احتمال بی‌هوش شدن و از حال رفتن در حمام بالاست. این حرف به همین دلیل است ولی در مورد همه صدق نمی‌کند.

بلافاصله پس از صرف غذا این کارها را نکنید 

 حمام رفتن بعد از غذا باعث اختلال در هضم غذا می‌شود

افراد مسن و کسانی که بیماری‌های قلبی پیشرفته دارند، یا مشکلاتی مثل تنگی شریان های اصلی خون دارند؛ بهتر است حداقل تا ۳۰ دقیقه بعد از خوردن غذای سنگین به حمام نروند، چون بعد از خوردن غذای سنگین، خون به سمت دستگاه گوارش می‌رود و خون‌رسانی به مغز خیلی کم می‌شود. بهترین زمان برای حمام بعد از غذا با فاصله ۳۰ دقیقه است. از طرف دیگر حمام داغ اصلا خوب نیست زیرا در جریان خون اطراف معده اختلال ایجاد می‌کند و بر هضم غذا اثر منفی می‌گذارد.

۲. خوردن میوه: هرگز بعد از غذا میوه نخورید. این کار باعث می‌شود معده با هوا پر و باعث نفخ ‌شود. سعی کنید میوه را ۱ تا ۲ ساعت بعد از صرف غذا و یا یک ساعت قبل از غذا بخورید. زمانی که شما غذا می‌خورید باید به طور طبیعی ۱ ساعت تا ۷۰ دقیقه به هضم آن وقت بدهید که اگر بلافاصله بعد از خوردن غذا میوه مصرف شود هیچ کدام برای سلامتی شما مفید نیست.

 بلافاصله پس از صرف غذا این کارها را نکنید

هرگز بعد از غذا میوه نخورید

۳. نوشـیدن چای: برخی افراد طبق عادت بلافاصله بعد از غذا چای می‌خورند و با اینکار صدمه زیاده به بدن خود می‌زنند. نوشیدن چای بعد از غذا تشنگی را بر طرف نمی‌کند بلکه اسید موجود در برگ چای در معده مشکل ساز می‌شود. به این صورت که این ترکیبات می‌توانند پروتئین‌های موجود در مواد غذایی مصرف‌شده را سفت‌تر کرده و هضم آن‌ها را مشکل‌تر سازد. نوشیدن چای بلافاصله بعد از غذا باعث کاهش قدرت جذب آهن موجود در مواد غذایی می‌شود.

بلافاصله پس از صرف غذا این کارها را نکنید 

حداقل یک ساعت بعد از غذا چای بنوشید

از آنجایی که آهن یکی از مواد معدنی لازم برای ساخت و تولید هموگلوبین‌ها هست برای همین هم وجود آن برای بدن ضروری است. خانم‌های جوان باید بیشتربه این مسئله دقت کنند، به خاطر اینکه آن‌ها به دلیل مصرف کمتر گوشت، عادت ماهانه و غیره آهن کمتری دارند. حداقل یک ساعت بعد از غذا چای بنوشید و کمی دارچین روی آن بپاشید تا کلی مواد مغذی عایدتان شود.

۴. خواب: خوردن غذا و خوابیدن بدون اینکه فعالیتی برای هضم غذا انجام دهید از اشتباهات بزرگ است. می‌تواند باعث زخم معده و گاهی سکته قلبی شود. در نظر بگیرید تمام مواد غذایی ناگهان به حالت سکون و استراحت در بیایند چقدر می‌تواند به بدن آسیب برساند. اگر بلافاصله بعد از صرف غذا بخوابید مواد غذایی که مصرف کرده‌اید به درستی هضم نمی‌شود.


عناوین مرتبط:

بلافاصله پس از صرف غذا این کارها را نکنید 

 اگر بلافاصله بعد از صرف غذا بخوابید مواد غذایی به درستی هضم نمی‌شود

این کار هم ممکن است به سوءهاضمه و عفونت روده‌ها منجر شود. می‌توانید یک تا سه ساعت بعد از غذا بخوابید. البته اگر ساعت شام خوردن شما دیر باشد نیازی نیست تا نیمه‌های شب بیدار بمانید یک تا دو ساعت بعد از صرف شام می‌توانید بخوابید. یادتان باشد یکی از عواملی که جلوی کاهش وزن را می‌گیرد همین به اندازهٔ کافی نخوابیدن است.

۵. سیگار: تاثیر سیگار به طور مشخص گفته نشده ولی متخصصان معتقدند که یک نخ سیگار که بلافاصله بعد از غذا کشیده می‌شود تأثیر چندین نخ در زمان عادی را دارد. برای همین هم خطر ابتلا به سرطان را به میزان زیادی افزایش می‌دهد.

بلافاصله پس از صرف غذا این کارها را نکنید 

خطر ابتلا به سرطان را به میزان زیادی افزایش می‌دهد

۶. شنا: بعد از غذا خوردن هر فعالیتی که انجام دهید باعث می‌شود تمرکز مغز از روی هضم غذا برداشته شود. زمانی که شنا می‌کنید جریان خون به سمت دست‌ها و پا‌ها افزایش می‌یابد و برای همین هم خون کمی به معده می‌رسد؛ بنابراین سیستم گوارشی کار خود را به خوبی انجام نمی‌دهد. نکته دیگر در مورد شنا کردن این است که زمانی که بلافاصله بعد از غذا شنا می‌کنید بدن باید به طور همزمان برای گوارش، حرکات شنا و حفظ دمای بدن انرژی صرف کند که باعث صرف انرژی زیادی می‌شود.

 بلافاصله پس از صرف غذا این کارها را نکنید

شنا کردن بعد از غذا باعث صرف انرژی زیادی می‌شود

وقتی بدن مجبور باشد در مدتی کوتاه انرژی زیادی صرف کند دچار زحمت شده و امکان افت انرژی، خستگی ناگهانی و حتی بی‌هوشی زیاد می‌شود. در حین شنا این مسائل خطر زیادی ایجاد می‌کنند. سعی کنید که تا دو تا سه ساعت بعد از صرف غذا شنا نکنید. کم‌کم و به تدریج وارد آب شده و هرگز شیرجه نزنید. به خاطر اینکه این کار باعث انقباض ناگهانی و سریع رگ‌های خونی می‌شود و احتمال افزایش فشارخون را بالا می‌برد.

۷. پیاده‌روی: پیاده‌روی طولانی مدت باعث می‌شود که سیستم گوارش بدن نتواند به خوبی مواد مغذی مصرف‌شده را جذب کند. شما می‌توانید یک ساعت بعد از صرف غذا با خیال راحت به یک گردش خانوادگی بروید. پیاده‌روی و ورزش البته در زمان مناسب خود یکی از بهترین راه‌های سالم و تندرست بودن است.

بلافاصله پس از صرف غذا این کارها را نکنید 

یک ساعت بعد از صرف غذا پیاده روی کنید

۸. آب سرد: خوردن آب سرد بعد از غذا باعث انقباض عضلات روده می شود، اینکه می‌گویند نوشیدن آب یخ بعد از غذا باعث سرطان معده می‌شود، پایه علمی ندارد. تنها مشکلی که با نوشیدن آب یخ بروز می‌کند، همان دل‌درد یا انقباض عضلات روده است. اگر شما هم دچار سندرم روده‌ تحریک‌پذیرهستید بیشتر در معرض این مشکل خواهید بود.

 نکته مهم این است که نوشیدن آب بعد از صرف غذا، باعث رقیق شدن شیره معده می‌شود و می‌تواند در هضم غذا اختلال ایجاد کند؛ بنابراین سعی کنید نیم ساعت قبل از غذا و نیم ساعت بعد از غذا، آب ننوشید.

 


عناوین مرتبط:

 


 بلافاصله پس از صرف غذا این کارها را نکنید

 خوردن آب سرد بعد از غذا باعث انقباض عضلات روده می شود

 

۹. بار سنگین: بلند کردن بار سنگین در هر شرایطی برای بدن مضر است اما اگر با معده پر اینکار را بکنید ضررش بیشتر خواهد بود. در این صورت شما در واقع نوعی فعالیت بدنی انجام داده‌اید که می‌تواند به قلب فشار بیاورد. همچنین این کار باعث افزایش فشار داخل شکم می‌شود و ایجاد ریفلاکس می‌کند. به همین دلیل بهتر است یکی دو ساعت بعد از صرف غذا هیچ بار سنگینی برندارید.

۱۰. لباس تنگ: پوشیدن لباس‌هایی که به شکم و روده فشار بیاورد و بستن کمربند برای سلامتی شما مضر است. این کار باعث می‌شود که روده‌ها پیچ خورده و مسدود شود. در نتیجه باعث ناراحتی می‌شود. اگر کمربند بسته‌اید در حین صرف غذا تا جایی که امکان دارد آن را شل کنید.

  • تاریخ : ۹ام آبان ۱۳۹۶
  • موضوع : متن

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ تیتراژ فیلم غیر مجاز علی لهراسبی

هم‌اکنون برای شما کاربران آهنگ غیر مجاز با صدای علی لهراسبی را با متن و دو کیفیت 320 و 128 آماده کرده ایم

شعر : مهرزاد امیرخانی / آهنگسازی : فواد غفاری / تنظیم کننده : معین راهبر

Download New Song By : Ali Lohrasbi – Gheyre Mojaz With Text And Direct Links In Upmusic

Ali Lohrasbi Gheyre Mojaz دانلود آهنگ تیتراژ فیلم غیر مجاز علی لهراسبی

متن آهنگ غیر مجاز علی لهراسبی

♪♪♫♫♪♪♯

تنها نشستم با خودم بغضم گرفته من باز دلتنگت شدم بغضم گرفته
تو فکر حال من نباش و زندگی کن گریم نمیگیره یکم بغضم گرفته♪♪♫♫♪♪♯
من دیگه زیر چتر تو بارون راه نمیرم من تا سر این کوچه هم تنها نمیرم
دورو برم نقاشی زندون کشیدم میخوام برعکس تو زندونی بمیرم

♪♪♫♫♪♪♯ شعر : مهرزاد امیرخانی ♪♪♫♫♪♪♯
ترسو شدم بی تکیه گاهی درد داره هیشکی نمیتونه ازم سر در بیاره
هی نامنظم میتپه قلب مریضم اونم یه جورایی دیگه طاقت نداره
پروانه میشم شمعم روشن کن عزیزم چشماتو بازم قبله ی من کن عزیزم
برگرد خونه مثل اون روزه که رفتی مثل همیشم شمع روشن کن عزیزم♪♪♫♫♪♪♯
گم میشم از پس رد پای تو زیاده هیشکی فراموش کردن رو یادم نداده
میخوام از عشق تو تب طاعون بگیرم من باید از تو درد بی درمون بگیرم
تاریک تر از بخت من پیدا نمیشه هیچی دلیل قهر ما دوتا نمیشه

♪♪♫♫♪♪♯ تنظیم کننده : معین راهبر ♪♪♫♫♪♪♯
باید باهات صحبت کنم مشکل همینه شاید چشام دیگه تورو هرگز نبینه
ترسو شدم بی تکیه گاهی درد داره هیشکی نمیتونه ازم سر در بیاره
هی نامنظم میتپه قلب مریضم اونم یه جورایی دیگه طاقت نداره
پروانه میشم شمعم روشن کن عزیزم چشماتو بازم قبله ی من کن عزیزم♪♪♫♫♪♪♯
برگرد خونه مثل اون روزه که رفتی مثل همیشم شمع روشن کن عزیزم

♪♪♫♫♪♪♯

تیتراژ فیلم غیر مجاز علی لهراسبی

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ تیتراژ فیلم غیر مجاز علی لهراسبی

صفحه 1 از 100
12345678910 بعدی 203040...«